İçeriğe atla

Sitemiz, biz ve ortaklarımızın sizi hatırlayabilmesi, sitemizi nasıl kullandığınızı anlayabilmesi ve ilgi alanlarınıza göre iletişim kurabilmesi için çerez ve diğer teknolojileri kullanmaktadır. Bu sitedeki çerezlerin kullanımı ve hangi dereceye kadar çerezlerin dışında kalabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın.  Bu siteyi kullanmaya devam ederek, çerezlerin kullanımını ve Gizlilik Politikasını kabul etmektesiniz.
E-posta adresiniz gibi kişisel bilgilerinizi, bu web sitesi aracılığıyla bize verebilirsiniz.  Bu tür bilgileri nasıl aldığımız, kullandığımız ve paylaştığımız hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın.  Kişisel bilgilerinizi bize vererek, bu bilgiyi Gizlilik Politikamıza uygun olarak kullanacağımızı kabul etmektesiniz. 

Günümüzün ve Geleceğin İplik Trendini Neler Belirliyor?

İŞ TÜKETİCİDE BAŞLIYOR

Tekstil tedarik zinciri sürecinde iplik tercihi, nihayetinde tüketicinin ürün seçimine dek iner. Markalar ve satıcılar, istedikleri giyim ve ev tekstil ürünlerinin reklamını yapıp bunları satışa koyabilir. Ancak bu ürünler tüketicinin bütçesine uymuyorsa, bunun hiçbir anlamı olmaz. Bir ürüne yönelik talebin güçlü (veya zayıf) oluşu, tedarik zincirinin tekstil üreticisi ayağını ve nihayetinde iplik (pamuk gibi doğal iplik veya polyester gibi sentetik iplik)  üreticilerini etkileyecektir.

Tekstilde iplik trendi üzerindeki etkiler uzun-vadeli finansal (teknoloji dahil) ve demografik trendler ile tüketici tercihlerinde görülen değişikliklerle şekillenir. 

Nüfus ve kişi başı mili gelir, tekstil sektörü de dahil olmak üzere her türlü hizmet ve üründe trendleri belirleyen uzun-vadeli temel etmenlerdir. Küresel nüfus artış hızı yavaşlamış olmakla birlikte nüfus sayısı artmaya devam ediyor ve önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 700 milyon kişinin daha nüfusumuza eklenmesi beklenmekte. Bu da, kişi başına düşen yıllık GSYİH oranında beklenen %2,4 oranında artışla birlikte, yıllık toplam iplik talebinde günümüz seviyelerinden 28 milyon metrik tonluk bir artış anlamına geliyor (Dünya Arz ve Talep Raporu 2017, PCI Wood McKenzie).

MODADA İBRE

Beklenen bu artışın ne kadarının pamuk ne kadarının diğer ipliklerden yana olacağı büyük oranda tüketicinin tasarım, işlevsellik, rahatlık, sürdürülebilirlik algısı ve fiyatlara bağlı olarak ortaya çıkacak iplik tercihine dayalı olacaktır. Talepte görülen bu değişiklikler kendisini pamuk ve sentetik arasında gidip gelen moda ibresinde ortaya koyacaktır. 

Son on yılda pamuk, Pazar oranını sentetiklere  (çoğunlukla da polyester elyaf ve filaman) kaptırmış olsa da, tüm dünyadaki tüketicilerin favorisi olmaya devam edecektir. Yirmi yıldan uzun süredir Cotton Council International ve Cotton Incorporated kuruluşları tarafından düzenli olarak yürütülen bu Küresel Yaşam Tarzı Takip araştırması, tüketicilerin diğer ipliklerden üretilmiş ürünlere nazaran “daha rahat” ve daha yumuşak” olduğunu ifade ettikleri pamuktan yana tercih kullandıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca tüm dünyada tüketiciler, sentetik kumaşlardan üretilen giysilere kıyasla pamuktan üretilenleri “en sağlam” ve “en güvenilir” ürünler olarak görmektedir. Bu güçlü tüketici tercihleri ışığında pamuk için, tasarım, işlevsellik ve ürün bakım gereklilikleri gibi diğer kriterleri de karşıladığı takdirde son derece rekabetçi sonuçlar ortaya koyacağı söylenebilir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TERCİHİ PAMUKTAN YANA

“Sürdürülebilirlik” ve “çevre-dostu” faktörlerinin önem kazanmasıyla birlikte pamuk, tüm dünya tüketicilerinin algısında giderek daha yüksek bir yer edinmeye başlamış ve sürdürülebilirlik açısından diğer iplikler arasında en yüksek puanları elde etmiştir. Yakın zamanda yürütülen bir ankette, katılımcıların %90’ı pamuğun çevre için güvenli olduğunu ifade ederken, yalnızca %45’i polyesterden yana tercih kullanmıştır. Çevre denetimlerinin hem deniz suyu hem de tatlı su çevrelerinde su ürünlerini ve su kaynaklarını kirleten sentetik “mikrofiber” varlığının giderek arttığını ortaya koymasıyla birlikte farklı iplik içerikli giysilerin satın alım sonrası sürdürülebilirlik performansı daha da önem kazanmıştır. Son Küresel Yaşam Tarzı İzleme verileri, iplik konusunda farkındalık sahibi tüketicilerin %84’ünün, mikrofiber kirliliğin en büyük tekstil kaynaklı çevre tehdidi olduğuna inandıklarını gösteriyor. Mikrofiber kirliliğin büyük bir kısmı sentetik giysi işleme ve yıkama süreçleri kaynaklıdır. Pamuk ve diğer doğal iplikler su ortamında hızla çözünürken, bu süre polyester için 125 yıldan uzun olabilmekte, kara ortamlarında ise süre daha da uzamaktadır. Mikrofiber kirlilik ve tekstil ürünlerinin bertaraf edilmesindeki zorlukların giderek artmasıyla birlikte pamuk giderek önem kazanmıştır. 

ÜRÜN FİYATI TÜKETİCİLER İÇİN ÖNEMİNİ KORUYOR

Tasarım, renk, bakım gereklilikleri ve sürdürülebilirlik hususları tüketicilerin giyim ürünü alım kararlarını etkileyen önemli faktörler arasında yer alsa da, ürün fiyatı her zaman için tüketici tercihinde temel rol oynayan unsurlardan olmuştur. Pamuk ürünleri rekabet yarışında geri kalmamış olsalar da, genellikle en ucuz ürünler arasında yer almazlar. Doğal bir iplik türü olan pamuğun bulunurluğu, yetiştirme mevsimindeki hava koşullarına ve biraz da rakip ekinlerin ekonomik getirilerine bağlıdır. Buna karşılık polyester (petrol türevi olarak üretilen büyük-çaplı bir endüstriyel ürün) fiyatları pek değişmez. Son çeyrek yüzyılda Çin, polyester tekstil ipliği kapasitesini arttırarak küresel üretimin %70’inden fazlasının hakimiyetini ele geçirmiştir. Günümüz talep düzeyleri göz önüne alındığında, Çin’in polyester altyapısının yaklaşık %40’ının kapasite aşımı olduğu ve bunun da fiyatları üretim maliyetlerinden de aşağı çekerek başta pamuk ve yün gibi doğal iplikler olmak üzere diğer iplikler açısından haksız rekabete yol açtığı görülmektedir.

PAMUĞU REKABETÇİ KILMAK
Nüfus demografisi ve genel ekonomik büyüme her zaman için tüketici talebinin temelinde yatan unsurlardır. Öte yandan, küresel piyasadaki diğer rakip ürünlerde de olduğu gibi, neyi alıp neyi almayacağına tüketici kendi karar verecektir. Aşırı polyester üretimi, pamuk giysi ve ev tekstil ürünleri açısından zorluk teşkil etse de, pamuk, tüketicinin satın alma kararlarında önemli bir yeri olan rahatlık, sağlamlık ve güvenilirlik gibi diğer faktörler açısından önemini her daim koruyacaktır. Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında ise, tüketicilerin pamuğu en çevre-dostu iplik olarak görmeleri, küresel mikrofiber kirliliğin etkisinin tam anlamıyla gözler önüne serilmesiyle mümkündür. Polyester ve diğer sentetik ipliklerin üretim, tüketici sağlığı ve ürünün nihai bertaraf edilmesi süreçlerinde ortaya çıkan asıl maliyetlerinin ortaya konulmasıyla birlikte kaliteli pamuğun fiyatı hem tüketiciler, hem de ürün tasarım ve kaynak kararlarını verenler için son derece makul görünecektir.

Küresel Yaşam Tarzı İzleme, iplik ekonomisi ve iplik sürdürülebilirliği hakkında daha fazla bilgi için bölgenizdeki  COTTON USA temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz (https://cottonusa.org/staff).