İçeriğe atla

ABD Pamuğu Güven Protokolü Kabul Edildi ve ITC Standartları Haritasında Yayınlandı

Küresel

Sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda dünya çapındaki markalar ile perakendecilere birçok farklı seçenekler sunan ABD Pamuğu Güven Protokolü, Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından kabul edilerek standart haritalama süreci kapsamında yayınlandı.

ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) Standartları Haritası, sürdürülebilirlik standartları konusunda dünyanın en büyük veri tabanıdır. Kullanıcılarına; çevrenin korunması, işgücü ve işçi hakları, ekonomik kalkınma, kalite ve gıda güvenliği ile iş etiği konularında 300’den fazla standarda ilişkin kapsamlı, doğrulanmış ve şeffaf bilgiye erişim imkânı sunar.

Bir kuruluşun, Standartlar Haritasına dâhil olabilmesi için, sürdürülebilir kalkınma (ekonomi, çevre, sosyal) ve/veya etik ya da kalite yönetimi gibi konulardan en az birine ciddiyetle odaklanması gerekir. Temel programının bir parçası olarak Güven Protokolü, arazi kullanımı, toprak karbon döngüsü, su kaynaklarının yönetimi, toprak kaybı, sera gazı emisyonları ve enerji verimliliği olmak üzere altı temel sürdürülebilirlik ölçütünün sürekli gelişimine önem verir.

Güven Protokolünün Standartlar Haritasına eklenmesi, markalara ve perakendecilere ABD pamuk endüstrisine dair eşsiz bir bakış açısı sunar. Güven Protokolü; üyelerinin ortak çalışmalarıyla, sürdürülebilirliğin gelişimini ölçmeyi, araştırma süreçlerinde işbirliği yapmayı ve endüstrinin karşılaştığı zorlukları tespit ederek azaltmayı amaçlar. ABD Pamuğu Güven Protokolü’ne katılarak üyeler, tarladan fabrikaya tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik bilinciyle üretilen, kaliteli pamuk lifi tedarik ettiklerinden ve bu sayede çevresel ve sosyal riski azalttıklarından emin olabilirler.

ABD Pamuğu Güven Protokolü Başkanı Dr. Gary Adams: “Güven Protokolü; markalar ile perakendecilere tedarik zincirlerinde yer alan pamuk lifi malzemesinin daha sürdürülebilir şekilde üretildiği ve daha az çevresel ve sosyal risk taşıdığı konusunda gerekli güvenceyi sağlayarak, sürdürülebilirliği artırılmış pamuk üretimi için yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.” açıklamalarını yaptı ve ekledi: “ITC Standartları Haritasına dahil olmak, işletmeler ile tüketicilere bağımsız, güvenilir bir kuruluşun söz konusu bilgileri doğruladığını ifade etmektedir.”

ITC Kıdemli Danışmanı Mathieu Lamolle: “Tedarik zinciri denetimlerinin arttığı bir dönemde, markalar ile perakendeciler sürdürülebilirlik girişimlerini takip etme ve gereksinimleri karşılama konusunda zorluklarla karşılaşıyor” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Güven Protokolü gibi kuruluşların, sürdürebilirlik ölçütlerini doğrulanması ve Standartlar Haritası veritabanımıza eklenmesi için gönüllü olarak bizimle paylaşmalarını takdir ediyoruz. Bu sayede, şirketler sertifikasyon ve sahip oldukları hammaddenin sürdürülebilir bir şekilde üretimine katılım konusunda daha iyi-daha bilinçli kararlar alabilecekler.”

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olan ABD Pamuğu Güven Protokolü, Textile Exchange ve Forum for the Future tarafından tanınmakta olup, Sustainable Apparel Coalition (Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu), Cotton 2025 Sustainable Cotton Challenge, Cotton 2040 ve Cotton Up girişimlerinin bir parçasıdır. ABD Pamuğu Güven Protokolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için TrustUSCotton.org adresini inceleyebilirsiniz.

ITC Standartları Haritası hakkında daha fazla bilgi edinmek için https://www.standardsmap.org adresini inceleyebilirsiniz.

ABD Pamuğu Güven Protokolü Hakkında

ABD Pamuğu Güven Protokolü, tedarik zinciri denetimleri ile şeffaflığa yönelik talebin arttığı bu dönemde, pamuğun daha sürdürülebilir bir şekilde yetiştirilmesi için yeni bir standart belirlemektedir. Protokol, sürdürülebilir pamuk üretimi konusunda ölçülebilir ve doğrulanabilir hedefler ile ölçümler ortaya koyarak temel sürdürülebilirlik ölçütlerinde sürekli iyileştirmeyi teşvik etmektedir.

Güven Protokolü, çok yönlü veri toplama ve bağımsız üçüncü taraf doğrulaması yoluyla ABD pamuğunun geliştirilmesi sürecinin dayanağını oluşturur ve süreci doğrular. Güven Protokolü’ne üye olmayı seçmek, tedarik zincirlerinde yer alan pamuk lifi malzemesinin daha sürdürülebilir şekilde üretildiği ve daha az çevresel risk taşıdığı hususunda markalar ile perakendecilere gerekli güvenceyi sağlar. Bu sayede markalar ve perakendeciler, Field to Market ile kanıtlanmış, Field Calculator ile ölçülmüş ve Control Union Certifications ile doğrulanmış sürdürülebilirlik referanslarına sahip ABD pamuğuna erişim sağlayabileceklerdir.

ABD Pamuğu Güven Protokolü; markalar ve perakendeciler, sivil toplum kuruluşları ile bağımsız sürdürülebilirlik uzmanlarının yanı sıra yetiştiriciler, çırçırcılar, tüccarlar, toptancılar ve kooperatifler, iplik işletmeleri ve pamuk tohumu işleyicileri de dahil olmak üzere pamuk yetiştirme endüstrisi temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir Yönetim Kurulu tarafından denetlenmektedir.

ITC Hakkında(Uluslararası Ticaret Merkezi)

ITC, Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler ortak kuruluşudur. ITC, gelişmekte olan ve geçiş ekonomilerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel pazarlarda daha rekabetçi olmalarını desteklemekte ve böylece Aid-forTrade agenda ve Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır.

Medya İletişim: Janice Walters, janice.walters@hkstrategies.com; +1 (571) 527-9840

TrustUSCotton.org adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Sosyal medyada bizi takip edin:

https://twitter.com/trustuscotton

https://www.facebook.com/trustuscotton/

https://www.instagram.com/trustuscotton

https://www.linkedin.com/company/responsibleuscotton