Chuyển đến Nội dung

Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ khác để chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể ghi nhớ bạn, hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin phù hợp với sở thích của bạn. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie trên trang web này và mức độ bạn có thể lựa chọn không sử dụng cookie nhấp vào đây. Với việc tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý sử dụng các cookie và Chính sách Bảo mật.
Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ email của bạn cho chúng tôi thông qua trang web này. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin như vậy nhấp vào đây. Với việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin đó phù hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. 

CÁC TỔ CHỨC HỖ TRỢ

National Cotton Council of America

USA

P.O. Box 2995 Cordova, TN 38088

tel: (901) 274-9030

fax: (901) 725-9030

Truy cập Website

Cotton Foundation

USA

P.O. Box 783 Cordova TN, 38088

tel: (901) 274-9030

fax: (901) 725-0510

Truy cập Website

Supima

USA

4141 East Broadway Phoenix AZ, 85040

tel: (602) 792-6002

fax: (602) 792-6004

Truy cập Website

SOUTHERN COTTON GROWERS, INC.

USA

139 Prominence Court Suite Dawsonville GA, 30534

tel: (706) 344-1212

fax: (706) 344-1222

Truy cập Website

COTTON INCORPORATED

USA

6399 Weston Parkway Cary NC, 27513

tel: (919) 678-2220

fax: (919) 678-2230

Truy cập Website

AMERICAN COTTON SHIPPERS ASSOCIATION (ACSA)

USA

88 Union Ave. Suite 1204-LB 38 Memphis TN, 38103

tel: (901) 525-2272

fax: (901) 527-8303

Truy cập Website

PLAINS COTTON GROWERS, INC.

USA

4517 West Loop 289 Lubbock TX, 79414

tel: (806) 792-4904

fax: (806) 792-4906

Truy cập Website

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA)

USA

Foreign Agricultural Service 1400 Independence Ave., S. W. Washington DC, 20250

tel: (202) 720-9516

fax: (202) 690-1171

Truy cập Website

AMERICAN COTTON MARKETING COOPERATIVES (AMCOT)

USA

P.O. Box 2827 Lubbock TX, 79408

tel: (806) 763-8011

fax: (806) 762-7335

Truy cập Website

ICE FUTURES U.S.

USA

One North End Ave. New York NY, 10282-1101

tel: (212) 748-4000

fax: (212) 748-4039

Truy cập Website

CALIFORNIA COTTON ALLIANCE

USA

521 I Street Sacramento CA, 95814-2322

tel: 916-441-2272

CÁC TỔ CHỨC BÔNG VÀ DỆT MAY LIÊN KẾT KHÁC

INTERNATIONAL FORUM FOR COTTON PROMOTION