Chuyển đến Nội dung

Chương trình Cấp phép của COTTON USA

Đơn vị được cấp phép có thể sử dụng Dấu nhãn COTTON USA™ để quảng bá các sản phẩm bông Mỹ trên toàn bộ chuỗi cung ứng và tại điểm bán lẻ. COTTON USA™ hỗ trợ đối tác bằng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau và lợi ích của việc hợp tác là rất rõ ràng. Để được cấp phép COTTON USA™, sản phẩm phải có trên 50% bông Mỹ.

Năng Lực Của Đơn Vị Tiêu Chuẩn Cấp Phép:

Các nhà máy, nhà sản xuất, nhà bán sỉ, công ty khai thác nguồn hàng, thương hiệu và nhà bán lẻ có thể được cấp phép bao gồm:

NGOÀI NƯỚC MỸ: Để sử dụng Dấu COTTON USA™ trên sản phẩm bán ra thị trường ngoài nước Mỹ, toàn bộ các đơn vị được cấp phép (nhà máy, nhà sản xuất, nhà bán sỉ, công ty khai thác nguồn hàng, thương hiệu và/hoặc nhà bán lẻ) phải sử dụng >50% bông Mỹ trong sản phẩm (quần áo, vải dệt gia dụng và vải không dệt).

TRONG NƯỚC MỸ: Để sử dụng Dấu COTTON USA™ trên sản phẩm bán ở trong thị trường Mỹ, sản phẩm phải chứa >50% bông và 100% bông phải là bông Mỹ.

CẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC MỸ: Nếu bán một sản phẩm cả trong và ngoài nước Mỹ, phải tuân thủ hướng dẫn đối với “TRONG NƯỚC MỸ” để được cấp phép.Giấy phép của chúng tôi

Hiện có hơn 700 người được cấp phép COTTON USA ™ trên toàn thế giới. Dưới đây là một vài đối tác của chúng tôi.