Chuyển đến Nội dung

Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ khác để chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể ghi nhớ bạn, hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin phù hợp với sở thích của bạn. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie trên trang web này và mức độ bạn có thể lựa chọn không sử dụng cookie nhấp vào đây. Với việc tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý sử dụng các cookie và Chính sách Bảo mật.
Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ email của bạn cho chúng tôi thông qua trang web này. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin như vậy nhấp vào đây. Với việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin đó phù hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. 

Chương trình Cấp phép của COTTON USA

Đơn vị được cấp phép có thể sử dụng Dấu nhãn COTTON USA™ để quảng bá các sản phẩm bông Mỹ trên toàn bộ chuỗi cung ứng và tại điểm bán lẻ. COTTON USA™ hỗ trợ đối tác bằng nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác nhau và lợi ích của việc hợp tác là rất rõ ràng. Để được cấp phép COTTON USA™, sản phẩm phải có trên 50% bông Mỹ.

Năng Lực Của Đơn Vị Tiêu Chuẩn Cấp Phép:

Các nhà máy, nhà sản xuất, nhà bán sỉ, công ty khai thác nguồn hàng, thương hiệu và nhà bán lẻ có thể được cấp phép bao gồm:

NGOÀI NƯỚC MỸ: Để sử dụng Dấu COTTON USA™ trên sản phẩm bán ra thị trường ngoài nước Mỹ, toàn bộ các đơn vị được cấp phép (nhà máy, nhà sản xuất, nhà bán sỉ, công ty khai thác nguồn hàng, thương hiệu và/hoặc nhà bán lẻ) phải sử dụng >50% bông Mỹ trong sản phẩm (quần áo, vải dệt gia dụng và vải không dệt).

TRONG NƯỚC MỸ: Để sử dụng Dấu COTTON USA™ trên sản phẩm bán ở trong thị trường Mỹ, sản phẩm phải chứa >50% bông và 100% bông phải là bông Mỹ.

CẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC MỸ: Nếu bán một sản phẩm cả trong và ngoài nước Mỹ, phải tuân thủ hướng dẫn đối với “TRONG NƯỚC MỸ” để được cấp phép.Giấy phép của chúng tôi

Hiện có hơn 700 người được cấp phép COTTON USA ™ trên toàn thế giới. Dưới đây là một vài đối tác của chúng tôi.