Chuyển đến Nội dung

Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie và công nghệ khác để chúng tôi và các đối tác của chúng tôi có thể ghi nhớ bạn, hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin phù hợp với sở thích của bạn. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng cookie trên trang web này và mức độ bạn có thể lựa chọn không sử dụng cookie nhấp vào đây. Với việc tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý sử dụng các cookie và Chính sách Bảo mật.
Bạn có thể cung cấp thông tin cá nhân như địa chỉ email của bạn cho chúng tôi thông qua trang web này. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ các thông tin như vậy nhấp vào đây. Với việc cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin đó phù hợp với Chính sách Bảo mật của chúng tôi. 

CÁN BỘ

Keith T. Lucas

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Eduardo L. Esteve, Jr.

Chủ tịch

Ted Schneider

Phó Chủ tịch thứ nhất

Hank Reichle

Phó Chủ tịch thứ hai

E. Hope (Hopie) Brooks, III

Thủ quỹ

Gary M. Adams

Thư ký

Bruce Atherley

Trợ lý Thư ký

ỦY BAN ĐIỀU HÀNH

Keith T. Lucas

Eduardo L. Esteve, Jr.

Hank Reichle

E. Hope (Hopie) Brooks, III

Ted Schneider

Gary M. Adams

Bruce Atherley

Richard Kelley, Mặc nhiên Nguyên chức danh

Robin Perkins, Mặc nhiên Nguyên chức danh

Dahlen K. Hancock, Mặc nhiên Nguyên chức danh

CÁC CỐ VẤN ỦY BAN ĐIỀU HÀNH

Wallace L. Darneille

Đại diện AMCOT

William E. May

Đại diện Hiệp hội Chủ hàng Bông Hoa Kỳ (American Cotton Shippers Association)

Marc Lewkowitz

Đại diện Supima (Tức Supima cotton)

Johnie Reed

Đại diện Hiệp hội Người trồng Bông Khu vực Đồng Bằng Bắc Mỹ (Plains Cotton Growers Association)

John H. Willis

Đại diện Ủy ban Nghiên cứu Bông (Committee for Cotton Research)

J. Berrye Worsham, III

Đại diện Hiệp hội Công ty Bông (Cotton Incorporated)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Dwayne Alford

Carlos C. Garcia

Frederick Barrier

Jarral T. Neeper

Philip R. Bogel, II

J. Lee Cromley

R. Steven Dyer

Kent D. Fountain

Richard Gaona

Craig A. Heinrich

Richard Kelley

James C. Massey

Bobby Walton

Gregory C. Wuertz

Robin Perkins

James L. Loeb, Jr.

Ernst D. Schroeder, Jr.

Vance C. Shoaf

Taylor Slade

Ted Sheely

Davis Warlick

CÁC CỐ VẤN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Wallace L. Darneille

Đại diện AMCOT

William E. May

Đại diện Hiệp hội Chủ hàng Bông Hoa Kỳ (American Cotton Shippers Association)

Timothy Barry

Đại diện ICE Futures U.S., Inc.

Ron Craft

Đại diện Phó Chủ tịch Ủy ban Điều hành NCC

K. Michael Tate

Đại diện Southern Cotton Growers, Inc.

Jesse W. Curlee

Đại diện Supima

Sherry Proctor

Đại diện Ủy ban Nghiên cứu Bông (Committee for Cotton Research)

Ronald C. (Ronnie) Lee

Đại diện Chủ tịch Ủy ban Điều hành NCC

Steven C. Verett

Đại diện Hiệp hội Người trồng Bông Khu vực Đồng Bằng Bắc Mỹ (Plains Cotton Growers Association)

Steve Wilbur

Đại diện Liên minh Bông California (California Cotton Alliance)

J. Berrye Worsham, III

Đại diện Hiệp hội Công ty Bông (Cotton Incorporated)

CÁC NGUYÊN CHỦ TỊCH

Eduardo L. Esteve, Jr.

2017 - Đương nhiệm

Keith Lucas

2016 - Đương nhiệm

Dahlen K. Hancock

2015 - Đương nhiệm

T. Jordan Lea

2014 - Đương nhiệm

John A. Burch

2013 - Đương nhiệm

James L. Webb

2012 - Đương nhiệm

John D. Mitchell

2011 - Đương nhiệm

Wallace L. Darneille

2010 - Đương nhiệm

Clyde T. Sharp

2009 - Đương nhiệm

Robert S. Weil, II

2008 - Không còn đương nhiệm

Michael M. Adams

2007 - Đương nhiệm

David L. Burns

2006 - Đương nhiệm

Gary W. Taylor

2005 - Đương nhiệm

Robert W. Norris

2004 - Đương nhiệm

Robert A. Carson, Jr.

2003 - Đương nhiệm

David Stanford

2003 - Không còn đương nhiệm

William B. Dunavant, III

2002 - Đương nhiệm

Hans G. Kretschmer

2001 - Không còn đương nhiệm

J. Larry Nelson

2000 - Đương nhiệm

Paul A. Ruh

1999 - Không còn đương nhiệm

Bruce K. Groefsema

1998 - Không còn đương nhiệm

Fred L. Starrh

1997 - Đương nhiệm

James E. Echols

1996 - Đã qua đời

Meredith B. Allen

1995 - Đương nhiệm

Jerry Calvani

1994 - Đương nhiệm

William C. Tharp

1993 - Không còn đương nhiệm

Woods E. Eastland

1992 - Không còn đương nhiệm

J. S. Francis, Jr.

1991 - Đã qua đời

Eduardo L. Esteve, Jr.

1990 - Không còn đương nhiệm

Larry La Touf

1989 - Không còn đương nhiệm

Herman A. Propst

1988 - Đã qua đời

Samuel T. Reeves

1987 - Không còn đương nhiệm

Hank L. Hodges

1986 - Không còn đương nhiệm

Rudi E. Scheidt

1985 - Không còn đương nhiệm

C. L. Boggs

1984 - Đương nhiệm

Peter Hirschfield

1983 - Đã qua đời

Harold C. Weeth

1982 - Đã qua đời

Robert H. Squires

1981 - Đương nhiệm

Dan Miller, III

1980 - Không còn đương nhiệm

G. Frederick Deans

1979 - Đã qua đời

Thomas W. Smith

1978 - Đương nhiệm

Wilber H. Wuertz

1977 - Không còn đương nhiệm

A. Starke Taylor, Jr.

1976 - Không còn đương nhiệm

Dan Davis

1975 - Đã qua đời

M. Carter Stovall

1974 - Không còn đương nhiệm

W. D. Lawson, III

1972-73 - Đương nhiệm

E. Hervey Evans, Jr.

1972 - Đã qua đời

J. Russell Kennedy

1970-71 - Đã qua đời

Robert D. Pugh

1968-69 - Không còn đương nhiệm

Hugo N. Dixon

1964-65 - Đã qua đời

R. Keith Walden

1962-63 - Đã qua đời

A.E. Hohenberg

1961 - Đã qua đời

Howard Stovall

1959-61 - Đã qua đời

Everett R. Cook

1956-58 - Đã qua đời